حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۱

مهمترین عامل بدبختی و عقب ماندگی مردم ایران چیست ؟

بُت تندیسی از سنگ یا چوب یا فلز یا هر چیز دیگری‌است که به شکل انسان یا جانور یا هر شکل خیالی یا راستینی بسازند و پرستش‌کنند. در ادبیات فارسی بت برابر با معشوق هم آمده‌است. بت پرستی تقریبا در بین تمام ملل گذشته وجود داشته‌است. البته ایرانیان تنها اقوامی هستند که هیچ گاه بت پرستی را به صورت رسمی نپذیرفته‌اند. اما غالبا بت پرست بوده اند . اگر به آنها بگویم بت پرست هستید بدشان می آید , اما وقتی تاریخ را می خوانیم می بینیم , یا عکس بت را در ماه دیده و سجده کرده اند , یا بر پای دیگری افتاده و تملق و چاپلوسی را به عرش رسانده اند ! بت پرستی شاخ و دم ندارد ! و انسان بت پرست   به لحاظ ظاهری فرقی با دیگران ندارد !
از بت های زنده امروزی میشود از سید علی ( خ ) و مریم ( ر ) نامبرد . اگر بخواهیم از بت های مرده تاریخ ایران زمین نام ببریم کاغذ و قلم کم خواهیم آورد .اگر بدنبال اسم  بزرگترین و اصلی ترین بت مرده باشیم بدون شک  به اسم  آن پدر و پسر ضحاک صفت ساواکی و آن خواجه خنثی خواهیم رسید .
هميشه وقتي اسم بت پرستي به گوشم مي رسيد، از خودم مي پرسيدم، مگر ميشود انسان با اين عقل و شعوري که دارد، براي عبادت، پرستش و خشوع سر تعظيم در مقابل يک شيء  یا شخصی که از خود او پايين تراست فرود آورد. ؟ اما حال با دیدن ولایتمداران جمهوری اسلامی و مشاهده سینه چاکان شاهپرست یا ذوب شدگان در دستان خونی مریم , باورم شده است که مردم ایران بت پرست هستند .
در ایران همیشه حکومتهای فردگرا بوده اند , زمانی شاهان و حکما و حال رهبر ! حکومت های فردگرا نوعی ترویج و ترغیب مردم به بت پرستی است . چه فرقی میکند که چکمه و پوتین نظامی ببوسیم یا عبا و نعلین ؟ در حکومت هایی که یک نفر آن بالا نشسته و برای همه دیکته میکند که چه باید کرد و چه نباید کرد نهایتا بر او مشتبه میشود که خدا وند است و بر همه چیز حاکم ! با زور از سر مردم چادر بر میدارد و اسمش را می گذارد اصلاحات یا به زور بر سر زنان لچک می اندازد و اسمش را میگذارد اصلاحات !
به هوش باشیم که دوباره یک نمک به حرامی سرمان را کلاه نگذارد و برایمان حکومت و دولت فردگرای مادام العمر درست کند !  پادشاهی مادام العمر موروثی یا جمهوری مادام العمر موقوفی !
جمهوری کثیف اسلامی به آخر خط رسیده باید مراقب باشیم تا باز یک حکومت فردگرای دیکتاتور را مادام العمر بر خود حاکم نکنیم !!!