حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

شاه علی ساواکی یا سید علی گدا ؟ کدامش؟

لازم نیست از فرنگستون شاه بیاوریم ! همین رهبر را شاه میکنیم ! کم هزینه تر است ! 
پادشاه همان ولی فقیه است
نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر