حق مسلم ما

فروردین ۲۵، ۱۳۹۱

سال 91 سال حمایت از تولید داخلی , کار و تلاش !

ازجمله تولیدات داخلی الاغ قم یا مشهد است که  به بحرین , سوریه , عراق و گاهی مناطق شیعه نشین عربستان و یمن صادر میشود ! دلیل این صادرات تولید داخلی بیش از حد نیاز و عدم استقبال ایرانیان از این محصول است ! این الاغها در دو رنگ سیاه و سفید به مقدار زیاد هرساله تولید میشوند  . الاغهای داخلی با نام مستعار حجت السلام یا آیت الله  به رهبرشان سواری میدهند تا او بتواند تولیدات داخلی را به جهانیان معرفی کند ! این محصولات با نمونه قبرسی رقابت دیرینه دارد و میرود تا بازار جهانی را از ید قبرس خارج و در اختیار خود بگیرد !
نماینده خدا بر زمین , سوار بر خر مراد !