حق مسلم ما

فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

آیا بت پرستی ایرانیان فرهنگ 2500 ساله دارد ؟

در فرهنگ ایرانیان تعظیم , دست بوسی , سجده کردن و بر خاک افتادن جلوی پای ارباب سابقه طولانی دارد . از به خاک افتادن مقابل نادر شاه و خشایار و ... یکبار بر زانوی آقا محمد خان بوسه میزنیم  زمانی بر پای ناصر الدین شاه , گاهی  پیشگاه رضا خان میر پنج به زمین می افتیم و زمانی به دستبوسی دیکتاتور محمد رضا شاه ساواکی مفتخر میشویم !
حالا هم که بر سجده تکلف افتاده ایم و صبح تا شام به تملق گویی و چاپلوسی از بزرگترین تروریست شیعه جهان  ( سید علی ) مشغولیم !
واقعا چرا شاهپرستان , مجاهدین , ولایتمداران  بت پرست هستند؟ چرا ؟ 
این هم عکس یک بچه بت , آماده پرستش . هفته قبل عکس بت مرحوم را گذاشتیم خیلی استقبال شد