حق مسلم ما

فروردین ۱۲، ۱۳۹۱

حکومت های فردگرا چگونه مردمی را دوست دارند ؟

برای بهتر خواندن روی عکس کلیک کن !
یکی ریش و تسبیح و سجاده , یکی ..../

این عکس را به دوستان خود ایمیل کنید !