حق مسلم ما

فروردین ۱۲، ۱۳۹۱

خدای ناکرده دستگیری پرویز السلطنه , شاهزاده را نگران نکند !

گزارشهای تایید شده از تهران حاکی است آقای پرویز ثابتی زمانی که قصد بازگشت مجدد به ایران را داشت درفرودگاه امام بازداشت شد و هم اینک دراختیار ماموران امنیتی است.پرویز ثابتی به سال ۱۳۱۵ در سمنان به دنیا آمد و در سال ۱۳۳۷ از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او بلافاصله همکاری با ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات کشور را آغاز کرد و تا آبان ۵۷ در ساواک بود. او که در چهار دوره ساواک تحت ریاست تیمور بختیار، حسن پاکروان، نعمت الله نصیری و ناصر مقدم در این سازمان حضور داشته است !