حق مسلم ما

اسفند ۲۴، ۱۳۹۰

سید محمد خاتمی صدر نشین شد !

در اواخر روزهای سال نود . یک  Ngo غیر دولتی و غیر رسمی  از طریق تلفن با شماره های رندم به تمام مناطق ایران , شهرهای کوچک و بزرگ  یک نظر سنجی انجام داده است , تا ببیند منفورترین چهره سال از دید مردم ایران چه کسی بوده است ؟ این  ngo در کشور ترکیه فعالیت میکند و این آمار گیری را بر حسب درخواست بزرگترین شاخه اپوزیسیون جمهوری اسلامی انجام داده است . در این طرح شرکت کنندگان در نظر سنجی به ده سئوال پاسخ میداده اند .
نکات جالب نظرسنجی :
نکته اول : بسیاری از مخاطبین می ترسند تلفنی در نظر سنجی شرکت کنند . آنها اکثرا گفته اند زن و بچه و خواهر مادر دارند و علاقه ای به زندان رفتن ندارند و مطمئن نیستند این نظر سنجی کار وزارت اطلاعات نباشد !
نکته دوم : تمام کسانی که در نظر سنجی شرکت کرده اند , حداقل تحصیلاتشان دیپلم دبیرستان بوده و حداکثر phd
نکته سوم : 88.67 %  شرکت کنندگان عامل اصلی بدبختی و گرفتاری مردم ایران را روحانیون و آخوندها می دانند .
نکته چهارم : 41.27  % شرکت کنندگان ماهواره ندارند وفقط تلویزیون جمهوری اسلامی را می بینند . 
نکته پنجم : 87.11% شرکت کنندگان , فرار خاتمی به دماوند و رای دادن در یک حوزه دور افتاده را توهین به شعور مردم و عین  حقه بازی و فریب میدانند . جالبه که این گروه گفته اند اگر خاتمی مانند خامنه ای و رفسنجانی شرکت میکرد کمتر به وجه سیاسی و اجتماعی اش آسیب می رسید . گروهی او را منافق و برخی او را خائن لقب داده اند .
نکته ششم : 96.02 % شرکت کنندگان با ساخت بمب اتم توسط روحانیون مخالف و موافق ارتباط دولت ایران با امریکا و اسرائیل هستند .
نکته هفتم : 91.37 %  شرکت کنندگان در یکسال گذشته به اماکن مذهبی نرفته اند و در مراسم دینی شرکت نکرده اند ! مگر در سوگ عزیزان و دوستان برای احترام به خانواده متوفی به این مراکز رفته باشند . 

نکته آخر : 100% شرکت کنندگان اقای خامنه ای را همه کاره کشور میدانند و رئیس جمهور را مجری دستورات او می دانند .