حق مسلم ما

بهمن ۱۶، ۱۳۹۰

سنگسار سنت پیامبر اسلام است ! حضرت محمد ( ص ) را بشناسیم ؟

بعد از 15 قرن این سنت حسنه به افغانستان و ایران رسیده است !
حضرت محمد ( ص )  پیامبر مهر و محبت , بنیانگذار این فرهنگ وحشی است