حق مسلم ما

دی ۲۳، ۱۳۹۰

رئیس دزدان پایتخت اینجاست !

در  روزنامه لیبراسیون   آمده است که : مجتبی خامنه‌ای ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو از بیت المال اختلاس کرده است. این مبلغ به نرخِ روزِ ارز در بازارهای جهانی (جدول زیر) می‌شود چیزی در حدود ۲ میلیارد دلار. که البته براساس نرخ دلار با قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی رقم دقیق اختلاس مجتبی خامنه‌ای می شود ۲۲۸۵ میلیار تومان٬ و با نرخ آزاد بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان! یعنی کم و بیش معادل اختلاس معروف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی. اگر در خاطر داشته باشید٬ اندکی پس از افشای آن٬ آقای خامنه‌ای طی حکمی حکومتی از همه و بویژه رسانه ها خواستند که دیگر قضیه را کـــــــــــــــــــش ندهند!
این داستان اختلاس ها در کشور که نشان دهنده عمق فساد مالی در جمهوری اسلامی‌ست یک طرف٬ و داستان کش اختلاس طرف دیگر. همین کش اختلاس که حالا مشخص شده حداقل چیزی حدود ۲۲۸۵ میلیارد تومن ارزش مادی آن برای فرزند رهبری بوده است٬ و البته براساس ارز آزاد می شود ۳۵۲۰ میلیارد تومن. اصرار رهبری در کش ندادن قضیه در واقع٬ حکمی برای پوشاندن اختلاس خانواده رهبری از بیت المال و نقش مستقیم آنها در فساد مالی کشور تحت امرشان بوده است. این غارت بیت المال در واقع مؤید فاجعه دیگری نیز هست و آن فساد سیاسی حاکمان جمهوری اسلامی ست. 
حالا اگر بخواهیم برای همین فساد سیاسی٬ عمق و ارزش مادی محاسبه کنیم باید رقم هر دو اختلاس کلان را جمع کنیم تا به عدد بزرگتری حدود  ۶۰۰۰ میلیارد تومان برسیم٬ که طی حکم رهبری رسیدگی قضایی به این مبلغ «فوق کلان»٬ عملن راه بجایی نخواهد برد! این همان کش  ۶۰۰۰ میلیارد تومانی ست که بالاخره علت و قیمتش فاش شد!
این رقم  «فوق کلان» نشان می دهد که میزان فساد سیاسی رهبر تنها در دو فقره از اختلاس های رخ‌داده در کشور چیزی بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان است! فقط اگر از همین زاویه به میزان کارامدی مدیریت آقای خامنه‌ای در رهبری کشور نگاهی مختصر داشته باشیم٬ به نتیجه تاسف‌برانگیزی خواهیم رسید که آیا اصلن با این شرایط سودی برای مردم غارت شده ایران می شود متصور بود٬ تا دیگر امیدی به داشتن ایرانی آباد برایمان تنها رویائی دست نیافتنی باقی نماند!میزان رای کیست ؟