حق مسلم ما

دی ۲۳، ۱۳۹۰

ما در انتخابات 12 اسفند 1390 شرکت نمی کنیم !


وبلاگ های زیر انتخابات 90 را تحریم کردند 
  http://spinooza.blogspot.com