حق مسلم ما

بهمن ۱۰، ۱۳۹۰

اینبار چمن رویانیان سبز تر است یا فتح الله زاده ؟

باز هم یک روز سرخابی دیگر فرا خواهد رسید.باز هم شور و غوغایی در ایران به پا خواهد شد.دو تیم محبوب پایتخت  به مصاف همدیگر می روند و بنا بر یک سنت دیرینه هواداران سرخابی با هم کل کل می کنند.!