حق مسلم ما

بهمن ۰۶، ۱۳۹۰

پسر کرمعلی توسط نیروهای مخالف قصاب اسد دستگیر شده !

اعترافات صریح پسر کرمعلی و دوستانش ! این گذرنامه ها روادید سوریه ندارد ! اما مهر خروج از تهران و ورود به سوریه ( دمشق ) را دارد . اینها عوامل ارسالی بیت معظم اله هستند تا برای کمک به برادر بشار اسد ( قصاب اسد ) در سوریه مردم بیگناه سوری را به رگبار ببندند . آنوقت که مردم ایران بعد از انتخوابات 88 در ایران کشته میشدند , شایعه بود که ضاربین عرب هستند . بعید نیست قصاب اسد نیرو فرستاده تا ایرانی بکشند و سید علی صفاک نیرو فرستاده تا عرب سوری بکشند .
زنده باد مردم دلیر و مبارز سوریه . زنده باد نیروی مبارز با قصاب اسد . زنده باد مردم آزادیخواه و خستگی ناپذیر سوریه .
مردم سوریه پیروزند چون حق با آنهاست !
قصاب اسد به قذافی و صدام حسین خواهد پیوست . بزودی