حق مسلم ما

دی ۰۲، ۱۳۹۰

نه تنها در انتخابات شرکت میکنیم , بلکه لیست هم می دهیم !

انجمن زنان خیابانی جمهوری اسلامی ایران (دفتر مرکزی تهران بزرگ )ضمن فرا خواندن آحاد امت اسلامی برای شرکت در  انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی  حمایت گستره خود را از بیانات ولی امر مسلمین جهان  اعلام داشته ،از عموم هواداران و مشتریان همیشگی خود خواهانیم با رای دادن به منتخبین این انجمن  ،اسباب گسترش صنعت نوپای پرنوگرافی اسلامی را فراهم آورند .