حق مسلم ما

دی ۰۲، ۱۳۹۰

پتیشن حمایت از محاکمه شدن سید علی خامنه ای را امضا کنیم !

امضای پتیشن و حمایت از درخواست رضا پهلوی برای محاکمهٔ خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی
برای جنایات مرتکب شدهٔ خامنه‌ای علیه مردم ایران و بشریت
وحدت و یکپارچگی تمام مردم ایران بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی است