حق مسلم ما

آذر ۲۲، ۱۳۹۰

اخراجی ها نامزد اسکار شد

این فیلم کار مشترک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است
در پی توافقات پنهانی سران جمهوری اسلامی با کله فرفری آمریکا مبنی بر اتمی شدن جمهوری اسلامی , فیلم بلند  اخراجی ها نامزد اسکار شد .
به همین دلیل سیاستهای بخش فارسی صدای آمریکا در قبال مردم ایران تغییر کرده است , ظاهرا آخوندها کارشان را خوب بلد هستند .
شرط صدای آمریکا برای مهمانانش و حضور در برنامه هایش این است که یا مسلمان باشد مثل سازگارا , یا خیالپرداز باشد مثل نوری زاده , یا عنصر ولایی باشد مانند علیرضا نامور حقیقی یا حرف جدید بلد نباشد مانند ناصر محمدی   

در خبرها آمده بود ترکیه گفته اگر آمریکا با اتمی شدن ایران مشکلی نداشته باشد ما داریم . اما نگفته بود کجا بصورت  پنهانی آقا سید علی با این حسین مسلمان زاده مو فرفری به توافق رسیده اند ؟