حق مسلم ما

آذر ۱۸، ۱۳۹۰

سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا راه اندازی شد !

در راستای ایجاد سفارت مجازی آمریکا در ایران و به انحراف کشیدن جوانان ایران به ابتذال , سپاه سایبری قدس جمهوری اسلامی ایران اقدام به ایجاد سفارت مجازی در آمریکا نمود . در زیر صفحه نخست این وبسایت را می بینید که با نمونه آمریکایی آن تفاوتهای زیادی دارد و با نوع خارجی آن رقابت میکند . این وبسایت توسط متخصصین متعهد و ریش دار نظام مقدس ولایت فقیه طراحی شده است و هدف آن نابودی آمریکای جهانخوار است .