حق مسلم ما

آبان ۱۳، ۱۳۹۰

باید تحریم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ( VOA) در دستور کار جنبش سبز قرار گیرد


رامین عسگر از عناصر اصلی نایاک ( نایاک نماینده سید علی خامنه ای در آمریکا به مدیریت هوشنگ امیر احمدی و تریتا پارسی است ) مدیر بخش فارسی VOA است .
اخراج مخالفان جمهوری اسلامی به سفارش مجتبی خامنه ای توسط نایاک به صدای آمریکا ابلاغ شده است . از دقیقه 4 به بعد در ویدئو زیر اخبار و اطلاعات جالبی را خواهید شنید .
تحریم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ( VOA) در دستور کار جنبش سبز قرار گیرد چون بخش فارسی صدای آمریکا , به نمایندگان جمهوری اسلامی واگذار گردیده است

از دقیقه 4 به بعد در ویدیوی زیر توجه کنید .


حالا معلوم میشه علیرضا نوریزاده هم از عناصر جمهوری اسلامی است , اگر نه انجا را ترک میکرد
بعید نیست محسن سازگارا توسط عوامل جمهوری اسلامی ( نایاک ) در واشینگتن ترور شود .

در همین رابطه بیشتر بدانیم