حق مسلم ما

آبان ۲۱، ۱۳۹۰

مزدوران جمهوری اسلامی در آمریکا ( شاخه هوشتنگ خانی )

اینها همان کسانی هستند که تلویزیون فارسی صدای آمریکا ( VOA )را پشت قباله زنشان سنجاق کرده اند .
این ویدیوی کوتاه شما را با آنها آشنا تر میکند .