حق مسلم ما

آبان ۱۵، ۱۳۹۰

به فیفا گزارش کنیم !

به فیفا گزارش کنیم تا بازیهای مقدماتی جام جهانی نباید در ایران برگزار شود . ایران امنیت ندارد , جان داوران و بازیکنان در خطر است ! به ویدیوی کوتاه ( یک و نیم دقیقه ای ) زیر توجه کنید
همه ما مخالفین سبز جمهوری اسلامی می توانیم با ارسال این ویدیو به فیفا , جمهوری اسلامی را تحقیر و تحریم کنیم
تحقیر و تحریم فوتبال ایران , تحریم و تحقیر ملایان زنازاده به رهبری سید علی استمن که گزارش کردم . اینجا بجای غر زدن و هیچ کار نکردن این یک کار ساده و تحقیر کردن جمهوری اسلامی است . باید به هر صورت ممکن سید علی یکدست و شرکا را تحقیر و در تنگنا قرار دهیم .