حق مسلم ما

آبان ۱۱، ۱۳۹۰

اولین سند علیه آمریکا توسط ولی امر مسلمین دو جهان افشا شد ( سند شماره 5 )


ولی امر مسلمین دو جهان بیش از یکصد سند دارد که نشان میدهد آمریکا چه کارها کرده است و چه گرفتاری ها درست کرده است . به همین جهت خدمت آقا رسیدیم تا در باره تعدادی از این اسناد ما را مستفیض نمایند .
آقا هم لطف کردند و ما را مورد تفقد قرار دادند و به یک سند بزرگ اشاره کردند .
1- سند شماره 5 : این سند مربوط به زمانی است که اقای خمینی زیر درخت سیب نشسته بودند .
آمریکا و شریکان اروپایی که از ایران آن زمان و قدرت محمد رضا پهلوی در منطقه وحشت داشتند و می رفت که ایران به یک قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی منطقه تبدیل شود و هر آینه که نفت نفروشد و مشکلاتی برای عمو سام و شرکا فراهم آورد , دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند یک خمینی با اصالت هندی برای ایران درست کنند و آنچنان پدری از ایران در آورند که نگو و نپرس .
برای همین با تمام قدرت و نفوذی که در منطقه و جهان داشتند و با سو استفاده از جهالت چند تحصیلکرده ایرانی , که مثلا روشنفکر بودند , بر طبل اسلام کوبیدند و با استفاده از رادیوهای فرنگی آنزمان که به زبان فارسی برنامه پخش می کرد , پدران وپدربزرگان و مادران کم سواد و ساده لوح ما را گول زدند و آنها را به خیابانها کشیدند با این بهانه که شاه دین ندارد و اسلام ختم کلام است تا مثلا حق بیاید و باطل برود و ... حالا بماند که همین اسلام در این ایام یک روز میان در امریکا و اروپا مادر رئیس جمهوران و نخست وزیران را می آورد جلو چشمشان .
در این سند به تمام همکاری آمریکا و انگلیس و فرانسه و بقیه اشان در آوردن خمینی و بردن شاه با ذکر جزئیات اشاره شده . که چون ممکن است افشای این جزئیات موجب شناخت بیشتر مادر و همسر خمینی شود به جهت حفظ آبرو از ذکر جزئیات ان معذوریم .
به هر صورت خمینی با ایر فرانس و پشتیوانه آمریکایی انگلیسی فرانسوی ... وارد تهران شد و در سال 68 با پشتوانه الهی ارتحال کرد . نتیجه اینکه امریکا در بدبختی مردم امروز ایران و آنچه بر سرشان آمده کم نقش نیست . فراموش نکنیم که همین امریکا به شاه فراری ایران و خانواده اش اجازه ورود به خاک آمریکا را نداد . زمامداران آمریکا نمک می خورند و نمکدان می شکنند . خدا رحمت کند انور سادات را .
حالا باز هم بگید چاقو دسته خودش را نمی برد . همین امریکا اینها را آورده حالا می خواهند آبرویش را ......

آقا فرمودند هر روز یک سند رو میکنم تا امت اسلامی بدانند آمریکا با مردم ایران چه کرده است