حق مسلم ما

مهر ۳۰، ۱۳۹۰

آگهی مجلس ترحیم برای قذافی در تهران


هیچی نمیشه گفت فقط باید به این آگهی نگاه کرد و ...