حق مسلم ما

آبان ۰۸، ۱۳۹۰

با اجازه بزرگتر ها خیر

می خواهم یک انقاد کوچک از سایت آزادگی داشته باشم . اومدم سری بزنم به سایت و ببینم دنیا دست کیه که دیدم یه نظر سنجی گذاشتن .
به نظر من خیلی گنگ و نا مفهوم است , گمان کنم برای دیگران هم گیچ کننده بوده , چرا که نتایج نظر سنجی حکایت از گیجی کاربران و بازدیدکنندگان دارد !
اگر منظور از این نظر سنجی این است که آقای رضا پهلوی دارای نقشی در امروز و فردای ایران است و او خواهد توانست فعالیت کند و پتانسیل فعالیت را دارد ؟ خوب جواب واضح است بله
اما اگر منظور این است که مردم ایران شاه می خواهند و او باید شاه ایران شود و حکومت پادشاهی ایران را تجدید کند و یک خامنه ای تازه بشود و ایران مثل عربستان و سوریه و روسیه و چین اداره شود , گمان کنم پاسخ باز هم روشن و مبرهن است .

این نظر سنجی مثل انتخابات سال 58 است که خمینی برگذار کرد . گفت آری یا نه ؟ مردم ایران نمی دانستند جمهوری اسلامی چیست ! و رای دادند و نتیجه ان این شد که می بینید .
بهتر بود سئوال به یکی از حالات زیر مطرح میشد تا روشن و واضح باشد .
الف - آیا با پادشاهی موروثی رضا پهلوی در حکومت آینده موافق هستید ؟
ب - آیا رضا پهلوی حق دارد در ایران اینده فعالیت سیاسی داشته باشد یا نه ؟
پ - آیا با حزب رضا پهلوی و خط و مشی او موافق هستید ؟
ت - آیا رضا پهلوی پتانسیل اپوزیسیون بودن را دارد یا نه ؟
و سئوالاتی مشابه که روشن و شفاف باشد . ضمن احترام به شخص آقای رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی معتقدم اینگونه نظر سنجی ها ایجاد تفرقه میکند و ملت ایران این روزها به وحدت و همدلی بیش از هر چیز دیگر نیاز دارد .