حق مسلم ما

آبان ۰۳، ۱۳۹۰

هدیه محمود برای باراک یا هدیه اوباما برای احمدی نژاد

هر کس هر چه دوست داره هدیه میده !