حق مسلم ما

مهر ۱۶، ۱۳۹۰

کوکب خانم به فاطمه خانم تغییر نام داد !

بعد از دیدار سر زده شیخ مهدی کروبی به منزلش , قرار شد در کتاب فارسی کلاس دوم بجای کوکب خانم بچه ها درس فاطمه خانم را یاد بگیرند .
در زیر تصویر صفحات جدید این درس از کتاب فارسی کلاس دوم دبستان را می بینید