حق مسلم ما

شهریور ۲۲، ۱۳۹۰

طناب سبز !

چرا رنگ این طناب سبز است ؟صبح امروز بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۰، مردم تهران به تماشای مراسم اعدام كوشا رفتند، جوانی كه پانزدهم تیرماه دختری كه به خواستگاری او نه گفته بود را روی پل مدیریت با ضربات چاقو به قتل رساند.
اولیای دم 'مهسا' دختر دانشجویی كه با ضربات متعدد چاقوی عامل جنایت روز چهارشنبه 15 تیرماه به قتل رسیده بود در محل اجرای مراسم حضور داشتند.