حق مسلم ما

شهریور ۱۰، ۱۳۹۰

ساعت سقوط دیکتاتورها !

یکساعت و پنجاه دقیقه تا سقوط جمهوری دیکتاتوری اسلامی

5- ملا محمد عمر 6- صدام الحسین 7- عثامه بن لادن 8- زین العابدین بن علی 9- حسنی المبارک 10-معمر القذافی
11- بشار الاسد 12- سید علی خامنه ای 1- علی عبدالله صالح 2- عمر البشیر
3و4- آزادی برای ما