حق مسلم ما

مرداد ۲۸، ۱۳۹۰

روز قدس می آید ! خواب نیفتیم ! سال قبل میرحسین با ما بود ؟

جمهوری ولایت فقیه با پول ذکات فطره چه میکند

شعار اصلی ما در روز قدس
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
ذکات فطره توسط دولت اسلامی صرف نوچه های حسین الله کرم و مسعود دهنمکی میشود , تا با بسیج انصار حزب الله با زنان ایرانی این کنند !( 18+)

پرداخت ذکات فطره به صندوقهای دولتی غیر انسانی است . با همین پولها سگان ولایت جنایت میکنند . این هم سندش 18+
آلبوم های دیدنی و خواندی