حق مسلم ما

شهریور ۰۷، ۱۳۹۰

همکاری ثبت و احوال کشور با سازمان جنگلها و شرکت کبریت سازی یزد در راستای انتخابات


خامنه ای دستور داد همین امروز بیش از100 ایرانی را دستگیر , اسمشان را بگذارید زندانی سیاسی وبه مناسبت روز عید فطر آزاد کنید . باشد که جناب سید محمد خاتمی دامت خندانو از ما خوشش آید و هیزم انتخابات پیش رو را تهیه ببیند !


به همین مناسبت سخنگوی سازمان ثبت و احوال کشور از تغییر نام سید محمد خاتمی به سید محمد هیزمی خبر داد . البته جبهه مشارکت با این تغییر نام مخالف است و اعلام کرده نام خانوادگی هیزم بیار یا هیزم شکن را مناسب تر میداند .
در تبین منویات مقام عظمی ولایت , رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور در
اقدامی امام زمان گونه از همکاری سازمان مطبوعش با سید محمد هیزمی خبر داد .
بنا به گزارشهای تائید نشده شرکت کبریت سازی یزد اعلام کرد کبریت مورد نیاز سید را فراهم خواهیم کرد .باز هم در انتخابات شرکت کنیم تا تحقیر شویم . وقتی رهبر, ما را میکرب سبز بداند و رئیس دولت خس و خاشاک , از مقامات کشورهای دیگه چه انتظاری دارید ؟ ببینید چگونه تحقیرمان میکنند .

آلبوم های دیدنی و خواندی