حق مسلم ما

شهریور ۰۴، ۱۳۹۰

معمر قذافی و سیف الاسلام قزافی با لباس مبدل در شهر طرابلس

تصویر دیکتاتور لیبی و پسرش با لباس مبدل .
معمر قذافی در پیام رادیویی گفته بود با لباس مبدل در شهر طرابلس و تریپولی قدم زده ولی کسی باور نکرد تا اینکه این عکس از او منتشر شد .راهی برای رفتن معمم از ایران مانند رفتن معمر از لیبی
آلبوم های دیدنی و خواندی