حق مسلم ما

مرداد ۲۲، ۱۳۹۰

طرح تفکیک جنسیتی در خانه خدا توسط فرستاده ویژه سید علی تقدیم شاه عربستان شد

آلت الاسلام سید حسینعلی نباتی خوش باسن بعد از تقدیم طرح تفکیک جنسیتی در مناسک حج به پادشاه عربستان سعودی در جمع خبرنگاران گفت :
حضرت امام آلت الله سید علی حسینی خامنه ای , ولی امر مسلمین جهان و حومه , طرح تفکیک جنسیتی در خانه خدا را مطرح کرده اند و آن بزرگوار فرموده اند چه معنی میدهد که هر ساله در مناسک حج میلیونها زن و مرد نامحرم , با لباس متحد الشکل همزمان دور خانه خدا وند متعال می چرخند , طواف میکنند و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند .
معظم له پیشنهاد فرموده اند از امسال روزهای زوج هفته مردانه و روزهای فرد زنانه مراسم چرخش انجام شود .
یا اینکه یکسال حج مردانه داشته باشیم و یکسال حج زنانه بعبارتی زن و مرد نتوانند با هم به حج بروند .
مقام عظمی ولایت در این پیشنهاد خود فرموده اند " خانه خدا هم یک مسجد است و باید وسط آن پرده کشید , زنها عقب تر از آقایان باید باشند " و اضافه کرده اند " در این مسجد امام جمعات خداوند است " البته ان مقام عظمی در نامه پیشنهادی خود گفته اند که خدا خودش چیزی نمی فهمیده که تفکیک جنسیتی را در خانه خودش انجام نداده است .

آلت الاسلام سید حسینعلی نباتی خوش باسن که نماینده رسمی مقام معظم رهبری و فرمانده گروه اعضامی به عربستان است , در جمع خبرنگاران گفته است این طرح را خودشان آسد علی آقا پیشنهاد کرده اند و هیچکس به ایشان کمک نکرده است .

آلبوم های دیدنی و خواندی