حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۰

جایزه بزرگ !

در زیر دو تصویر می بینید

کافی است یک تفاوت بین این دو تصویر پیدا کنید و 150 هزار دلار جایزه بگیرید

عکس سمت چپ ولایتمدارن هستند که بی چون و چرا از سید علی حمایت میکنند و در انتخابات اسفند آینده شرکت خواهند کرد
عکس سمت راست طرفداران سید خندان هستند که هر چه او بگوید را قبول میکنند و لذا در انتخابات شرکت خواهند کرد

حال شما یک تفاوت بین این دو عکس پیدا کنید و جایزه بگیرید
این دو عکس میلیونها تشابه دارد


ای کاش خدا به گوسفندان عقل هم می داد