حق مسلم ما

تیر ۲۵، ۱۳۹۰

آمران به قتل روح الله داداشی شناسایی شدند , اما دستگیر نخواهند شد

تمام شواهد و قرائن حاکی از این است که قاتل روح الله داداشی سید علی خامنه ای است

روح الله داداشی با محمود و اسفندیار روابط حسنه داشت و خودش را نوچه آنها حساب می کرد , و بدینوسیله توانست در ورزش پهلوانی یک کمی رانتخوری هم کند و به نون و نوائی برسد
در مدرسه ورزش خودش چند ادم کم عقل را هم برای بسیج و سپاه محمود تربیت کرده بود تااصلاحیون یا حتی سبزها را کتک بزنند
خلاصه مرگ روح الله داداشی یک اتفاق نیست
تاریخ در این مورد چیزها خواهد گفت
سه تا بچه که نصف قد مقتول نیستند نمی توانند قاتل اصلی باشند
خبرنگار فالس نیوز که همراه روح الله بوده در شب حادثه خبرنگار بوده یا عامل حسین طائب
جهان پهلوان تختی را فراموش نکنید , اگر چه روح الله داداشی آب دهن تختی هم حساب نمی شود اما در مثل مناقشه نیست
واقعا سه تا بچه نیم متری می توانند به گردن یک پهلوان دومتری که عرض شونه هاش نیم متره چاقو بزنند و او تسلیم شود ؟
یک خبرنگار هم مثل چوب نی تماشا کند ؟
بعد این خبرنگار برود و از طریق چهره نگاری قاتلان را در اداره پلیس پیدا کند؟ خبرنگار واقعی نود چشم و نود گوش دارد !
پلاک خودرو هم که عوضی بوده !
سه بچه + پلاک خود رو + کمربند قهرمانی+خبرنگار+.... = مرگ روح الله داداشی
جای نقطه چین را پر کنید . لطفا ....؟
======================================================================
روی تصویر سمت راست کلیک کن تا به صفحه تحریم انتخابات منتقل شوی , انوقت اگه خواستی ثبت نام کن .
روی تصویر سمت
چپ کلیک کن تا بمب گوگلی تحریم انتخابات را حمایت کرده باشی . تصویر سمت چپ با تگ انتخابات اسفند و تحریم آن آپلود شده است . هر چه بیشتر روی آن کلیک شود توسط موتورهای جستجو سریعتر پیدا میشود . ( بمب گوگلی )
فقط با دو کلیک کم هزینه و بی خطر ضمن حمایت از جنبش سبز تحریم انتخابات , اطلاع رسانی هم کردی