حق مسلم ما

تیر ۱۱، ۱۳۹۰

رابطه نامشروع مربی و بازیکن در فوتبال ایران !


آلت الاسلام علیپور( مخترع طرح منشوری فوتبال ) با وقاحت تمام رسماازرابطه نامشروع می گوید
علیپور برای خودش در فدراسیون حرمسرای پسرانه ( غلامسرا ) درست کرده است
استفاده از پسر بچه ها بمنظور تمتع جنسی , فرهنگ حوزوی است
تجاوز گروهی به زنان و تجاوز به دختران دانشجو کم بود حالا صحبت از رابطه نامشروع در فوتبال است
روزنامه خبرورزشی شنبه 11 تیرآلبوم های دیدنی و خواندی