حق مسلم ما

تیر ۱۱، ۱۳۹۰

ساعت 5 با 18 نفر 18+ بیا !

هم داخل ایران هم خارج از ایران
18 تیر می آیم

با 18 نفر بزرگسال بیا منتظرم می خوایم یه کار بزرگ سالانه بکنیم
کاری میکنیم که همه انگشت به دهن بمونند کاری می کنیم که سوریه و یمن و بحرین اسباب بازیش حساب بشن
قرارمون ساعت پنج


آلبوم های دیدنی و خواندی