حق مسلم ما

خرداد ۱۰، ۱۳۹۰

داستان کوتاه


یک بار به مترسکی گفتم «لابد از ایستادن در این دشت خلوت خسته شده ای؟» گفت «لذت ترساندن عمیق و پایدار است، من از آن خسته نمیشوم.» دَمی اندیشیدم و گفتم «درست است؛ چونکه من هم مزه این لذت را چشیده ام.» گفت «فقط کسانی که تنشان از کاه پر شده باشد این لذت را میشناسند.» جبران خلیل جبران