حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۰

اسد زمین گیر شد

مجسمه بزرگ خاندان اسد ( قاتل رفیق الحریری ) , توسط شیر مردان سوری به زیر افتاد . مردم سوریه خستگی ناپذیر و متحد , تا به زیر انداختن دولت فاشیست و دیکتاتور بشار اسد از پا نخواهند ایستاد . کشته میدهند . مجروح میدهند . اسیر میشوند .
اما
به سگان ولایت مطلقه بشار اسد باج نمی دهند .

عوامل سید علی و نوری المالکی و پوتین هم نمی توانند جلو موج خروشان مردم سوریه را بگیرند .



آفرین بر مردم سوریه . آفرین به این غیرت . آفرین و خسته نباشید بر مردم آزادی خواه سوریه . آفرین بر جوانان سوری که میخواهند خودشان تصمیم بگیرند و خودشان بر خودشان حاکم باشند .
ما مردم ایران باید از این سوری ها , از آن مصری ها و از تونسی ها یاد بگیریم
نه کسی برایشان بیانیه می دهد . نه دنبال رنگ هستند . نه منتظر مانده اند تا مرد شش میلیون دلاری بیاید و مملکت شان را آزاد کند .
آنها متحد هستند و یک چیز می خواهند . سقوط دولت و حکومت فاشیستی و دیکتاتوری اسد