حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۰

اسما ء اسد با 40 میلیارد پوند فرار کرد

شب گذشته همسر بشار اسد از سوریه به انگلیس فرار کرده است . اسما ء اسد 35 ساله در یک خانه امن و باشکوه در لندن با سه بچه اش زندگی می کند. لازم به ذکر است که اسما اسد تابعیت انگلیس دارد و عرب نیست . وی که توسط برخی از مجلات “رز صحرا” نامیده شده بود، ممکن است که بیش از 3 هفته در لندن اقامت داشته باشد. یک دیپلمات بلندپایه عرب گفت که به همسر بشار اسد که دارای تابعیت انگلیسی و سوری است، هشدار داده شده بود که به دلیل افزایش درگیری ها هر چه سریع تر از کشور خارج شود. گفته می شود که او خرج زندگی خود در لندن را با 40 میلیارد پوندی که همسرش بشار اسد به خارج از کشور قاچاق کرده است، تامین می کند. بعد از فرار لیلی بن علی ( همسر ذین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس ) با چمدانهای پول اینک این اسما ء اسد است که فرار میکند .

معترضان سوری و مردم سوریه این حرکت را بزرگترین موفقیت جنبش مردم سوری میدانند و نشانه سقوط حتمی خانواده وطن فروش اسد میخوانند .

فکر میکنید بدری خامنه ای با چمدانهای پول و طلا به کدام کشور فرار خواهد کرد ؟