حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

آیا امام زمان ( عج ) ساندیس دوست دارد یا نه ؟


با توزیع میلیونی فیلم " ظهور نزدیک است " در داخل ایران . اگر فرض کنیم خامنه ای سید خراسانی باشد و احمدی نژاد هم شعیب بن صالح , و قرار باشد این دو از بزرگان و همراهان امام زمان باشند و به عبارتی رئیس جمهور و نخست وزیر او بعد از ظهور باشند , با توجه به شناختی که از آنها داریم , میتوانیم خصوصیات برجسته امام زمان را حدس بزنیم .
بدون تردید هیچ رهبری و هیچ امامی به اتکای کسی ظهور و صعود نمی کند که از هم کیشان و از یاران خودش نباشد . حال با فرض این که سید علی خامنه ای سید خراسانی است و محمود احمدی نژاد هم شعیب بن صالح است , می توانیم خصوصیات و مختصات امام زمان مهدی ( عج ) را بشرح زیر بنویسیم و حدس بزنیم مهدی موعود چگونه فردی خواهد بود .


1- امام زمان معتاد به مواد مخدر است . چون رفیق صمیمی سید خراسانی ( سید علی خامنه ای ) است .
2- امام زمان کذاب و دروغگو است . چون رفیق صمیمی شعیب بن صالح ( احمدی نژاد ) است .
3- امام زمان قاتل است .
4- امام زمان متقلب در انتخابات است .
5- امام زمان دیکتاتور است .
6- امام زمان ریا کار است .
7- امام زمان خانم باز و زنباره است .
8- امام زمان مردم ایران را دوست دارد اما نظرش به مردم لبنان و سوریه نزدیکتر است .
9- امام زمان دوست گرمابه و گلستان ملا محمد عمر و بن لادن است .
10- امام زمان کونی است . ( پیرمردان کوچه ناظم شهر مشهد نزدیک میدان شهدای مشهد شهادت میدهند که سید علی را در نوجوانی از مقعد خوشحال می کرده اند )
11- امام زمان پاسدار است .
12 - امام زمان ساندیس خور است .
13- امام زمان هدفمند می کند نه بی هدف .
14- امام زمان زندان اوین دارد و رادان و مرتضوی .
15- امام زمان با آزادی بیان مخالف است .
16- امام زمان قاتل ندا آقا سلطان و دوستان اوست .
17- امام زمان به عاشورا و امام حسین اعتقاد عملی ندارد .
18- امام زمان زن را اثاث المطبخ و عروسک ارضای مرد میداند .
17- امام زمان سیب زمینی و ساندیس توزیع میکند .
18- امام زمان مراکز دینی اهل سنت , دراویش گنابادی , یهودیان , مسیحیان , صوفیان , بهائیان و ... را خراب میکند . و رهبرانشان را بدون محاکمه اعدام .
19- امام زمان خود درگیری دارد , و گاهی با دوستان شفیق و رفیقان نزدیکش قهر میکند و سر کار نمی رود .
20- امام زمان خدا را به رسمیت نمی شناسد و در هیئت دولت خدا به لحاظ حضور شیطان ( مصلحی ) شرکت نمی کند .
21- ...
22 - ...
23 - ...
500000 - امام زمان مسلمان و شیعه 12 امامی نیست .

حال سئوال این است .

امام زمانی که این خصوصیات را دارد چگونه امام زمانی است ؟
اگر انشا الله همین امروز خامنه ای بمیرد , امام زمان بدون سید خراسانی چگونه ظاهر خواهد شد ؟
.
.
.
.
ادامه دارد ...