حق مسلم ما

فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

اینجوری جمهوری اسلامی را به کشورهای غربی صادر میکنیم

دفاتر امامان جمعه در سراسر کشور مسئول صدور انقلاب شدند ( جراید)
با توافقنامه رسمی میان وزارت علوم و فناوری با ستاد اقامه نماز جمعه سراسر کشور , از این پس امامان جمعه بعنوان استاد دانشگاه در دانشگاههای سراسری و آزاد ایران تدریس میکنند ( جراید )حق مسلم ما این است که امامان جمعه اساتید زبان تخصصی در دانشگاهها باشند

**********