حق مسلم ما

فروردین ۱۴، ۱۳۹۰

آرزوی ملت سبز ایران در سال 1390 , که خداوند استجابت خواهد کرد

یکی از بزرگترین آرزوهای ملت ایران در سال نود , تحقق تصویر زیر است .
به نظر شما ساندیس خوران چه آرزوئی دارند ؟


خداوند این آرزوی مردم ایران را برآورده خواهد کرد
اگر روی عکس بالا کلیک کنی پیام تسلیت , بمناسبت مرگ آغا نمایان میشود