حق مسلم ما

اسفند ۰۵، ۱۳۸۹

کودتا در کودتا

جمهوری اسلامی از سرلشگر بی لشگر نمی ترسد اما ...
جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی است اما ...
جمهوری اسلامی از اعدام میرحسین و مهدی نمی ترسد اما ...
جمهوری اسلامی مرعوب جنبش سبز نشده و نمی شود اما ...
جمهوری اسلامی از حمایت هاشمی و ناطق نوری برخوردار است اما ...
محمود احمدی نژاد 25 میلیون رای دارد اما ...
سید علی خامنه ای منتقد مبارک و بن علی است اما ...
... اما ... اما ... اما ...اما ... اما ...

امروز پنج شنبه 5 اسفند 89 است اما این فیلم کوتاه چیز دیگری میگوید


گزارشهای متعددی از تهران نشان می دهد که بعد از ظهر امروز بطور غیر مترقبه ای خیابان های مرکزی پایتخت به اشغال نیرو های گارد ویژه ، دسته های بزرگ موتور سوار و نیروهای امنیتی و نیز ماموران انتظامی در آمد.
سایت های مخالف دولت از جمله سایت جرس و نیز سایت کلمه گزارش کرده اند که مردم با حیرت بسیار به این اشغال ناگهانی شهر می نگرند .
گزارش دیگری حاکی از آن است که اجازۀ تجمعات حتی کوچک را هم نمی دهند و حتی عده ای را دستگیر کرده اند.
یک شاهد عینی می گوید که این استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی فقط مختص به مرکز تهران نیست و در محله های مختلف شهر هم تعداد بسیار زیادی نیروی نظامی و انتظامی – حتی تا دو و سه ردیف پشت سر هم - پیاده روها را اشغال کرده اند.
به نوشته سایت جرس " نیرو های جدید ضد شورش" با ادوات و شمایل بیسابقه در میان نیرو های انتظامی دیده می شوند. همچنین گزارش هائی از بسیجیانی که با " لباس سازمانی جدید " به خیابان ریخته اند منتشر شده است.
گفته می شود که از مغازه داران منطقه ولی عصر خواسته شده که مغازه های خود را تعطیل کنند.
شاهدان عینی از مشاهده وسعت حضور نیروهای مختلف نظامی و انتظامی درشهر کاملاً حیرت کرده و اینک بسیاری از مردم حدس و گمان های متفاوتی را نسبت به علت این نقل و انتقال وسیع نظامیمطرح کرده اند.
ایا این مقدمه یک کودتای بزرگ است ؟
ایا سید علی مرده است و نوچه هایش هراسان شده اند ؟
ایا موسوی را کشته اند و از مردم میترسند ؟ دخترانش میگویند شبها چراغ خانه خاموش است و...
ایا مردم ایران حالا با دریافت قبوض اب و برق فهمیده اند حذف یارانه ها یعنی چه و دولت هراسان است ؟
ایا امریکا و اسرائیل و استکبار و دشمنان به ایران حمله کرده اند ؟
ایا جمهوری اسلامی از سرلشگر بی لشگر ترسیده است ؟
ایا ... ایا ... ایا ... ایا...
و این یعنی جنبش سبز زنده است و مردم ایران هوشیار و حکومت در نگرانی و پایان عمر رژیم دیکتاتوری اسلامی نزدیک و بزودی بند ناف اسلامیون فاسد توسط دلیرمردان و شیرزنان ایرانی قطع خواهد گردید . تاریخ تکرار میشود و روزهای پائیزی سال 57 را برای میان سالان و پیر تر ها تداعی میکند .

برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ