حق مسلم ما

اسفند ۰۵، ۱۳۸۹

میر حسین موسوی توسط نوچه های خامنه ای کشته شده است


دختران مير حسين موسوی و زهرا رهنورد، دو تن از رهبران مخالفان در ايران، می گويند، از غروب ۲۵ بهمن تاکنون از پدر و مادرخود خبر ندارند و تاکنون چند بار به کوچه خانه پدری مراجعه کرده اند اما ماموران مانع از ورود آنها به کوچه شده اند و در هنگام شب چراغ های خانه خاموش بوده و اين «مفهوم خوبی ندارد»
به گزارش وب سايت کلمه فرزندان مير حسين موسوی و زهرا رهنورد در نامه خود تصريح کرده اند چندبار به طر ف منزل پدر و مادر خود رفته اما مامورانی که در سياه فلزی بزرگی بر ورودی کوچه نصب کرده اند اجازه ندادند که به خانه پدر و مادرشان نزديک شوند و با توهين آن ها را رانده اند.
دختران مير حسين موسوی و زهرا رهنورد می گويند ازغروب ۲۵ بهمن که با پدر و ماردشان صبحت کردند ديگر خبری از آنها ندارند و تا کنون چندبار شب به سر کوچه منزل خانوادگی اشان رفته اند اما چراغ های منزل پدر و مادرشان خاموش بوده است.
فرزندان مير حسين موسوی و زهرا رهنورد نوشته اند: «غروب ۲۵ بهمن آخرين بار صدای مادر را شنيديم، از پشت تلفن . يک خودروی ون کوچه اختر را بسته بود. فکر کرديم موقتی است شايد…فکر کرديم مگر می شود ۱۳ روز پشت دری ايستاد و به انتظارصدايی و اشاره ای که مادر و پدر هنوز هستند، زنده هستند، سالم هستند و دری و درهايی که هيچ وقت گشوده نشوند و چراغ های خانه ای که روشن نشوند ديگر.»
جو امنیتی امروز عصر تهران به همین دلیل است میترسند خبر مرگ موسوی مردم را به خیابان بکشاند .

جو امنیتی امروز عصر تهران به همین دلیل است میترسند خبر مرگ موسوی مردم را به خیابان بکشاند .

برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ