حق مسلم ما

بهمن ۱۶، ۱۳۸۹

آنچه همه دیکتاتورهای امروزی از آن میترسند

نه تنها حسنی مبارک بلکه تمام دیکتاتورهای امروز جهان از آن می ترسند
بن علی (تونس ) - سید علی ( ایران ) - علی عبدالله صالح ( یمن ) - بشار اسد ( سوریه )

و بسیاری دیکتاتور دیگر همه و همه میترسند .
واقعا چرا می ترسند ؟ مگر تکنولوژی هم ترس دارد ؟

ابتکار جالب یک نفر از مردم مصر