حق مسلم ما

دی ۲۸، ۱۳۸۹

سید علی خامنه ای : زردشتیان کافر هستند !

اسلام دین دیکتاتوری و خودبزرگ بینی است
اسلام شیعه یعنی نجاست شتر عرقخوار
مسلمانان شیعه حقشان همین حکومت ظلم و ستم سید علی است

روی عکس زیر کلیک کن و بخوان و به اسلام شیعه بخند