حق مسلم ما

بهمن ۰۶، ۱۳۸۹

عربستان سعودی در انتظار حسنی مبارک و سید علی خامنه ای !

به همت تمام مردم دنیا , دیکتاتورها یکی یکی با چمدان های طلا فرار میکنند
بعد از فرار بن علی از تونس , فرار جمال مبارک و مادرش از مصر , عربستان سعودی در انتظار حسنی مبارک و سید علی آقا است
جمال مبارک و سوزان مبارک از مصر فرار کردند
سید علی خامنه ای و ضعیفه اش چمدان ها را بسته اند
بزودی عربستان سعودی میزبان همه دیکتاتور های منطقه خواهد بود

پادشاه عربستان گفته از پذیرش محمود و چمدانهای طلای او معذور است , زیرا چمدانهای محمود حاوی طلای امام زمان است و شاه عربستان میترسد با طلاهای خودش قاطی شود