حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۸۹

آی نمکیه ...نمکیه ...نمکیه ... نون خشک داری وردار بیار ... نمکیه


افزایش قیمت نان، نمکیهای شهر مشهد را با مشکلات ناشی از کمبود نان خشک مواجه کرده است. این در حالی است که نمکی های این شهر می کوشند با شگردهای مختلف از جمله افزایش قیمت خرید نان خشک، مشتریان بیشتری را برای خود دست و پا کنند. قیمت نان خشک هم مثل طلا ساعت می زند! به گزارش سایت حکومتی مهر ، قیمت نان خشک هم این روزها در مشهد مثل طلا ساعت می زند! به عنوان مثال همین دیروز قیمت هر کیلوگرم آن تا 300 تومان رسید. از سوی دیگر اگر چه از چند سال گذشته شهرداری مشهد با ایجاد ایستگاههای سیار و ثابت تلاش گسترده ای را برای رقابت با نمکیها در تجارت نان خشک آغاز کرده، اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر نمکی ها، ایستگاههای بازیافت شهردای نیز با کمبود مشتری و نان خشک مواجه شده اند. مسئولان این ایستگاهها در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد از کاهش 30 تا70 درصدی نان خشک خبر داده اند.