حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۸۹

یا منور النور والانوار

عوام فریبی بزرگترین اصل فقه شیعه است
مقدس سازی پایه اصلی فقه شیعه است
مردم را خر فرض کردن اولین درس حوزه است

لواط با هم کلاسی حوزه علیمه , تجاوز به زندانی سیاسی در بازداشگاه و گدایی از عوام الناس به اسم خمس و ذکات و سهم امام اصل دوم فقه شیعه استمردمی که از سر فلاکت به بار گاه ولایت فقیه می‌آیند و آورده می‌شوند باید با بازیگری پیچیده در زرورق تقدس روبرو شوند. از همین جهت از بیشترین نور در حسینیه امام خمینی برای القای احساس نورانی بودن «آقا» استفاده می‌شود. در اتومبیلی که خامنه‌ای را در شهر قم حرکت می‌داد نیز سقف خودرو از داخل با ورقه‌های منعکس‌کننده نور پوشانده شده و نورافکنی در قسمت جلو در داخل تعبیه شده بود تا با انعکاس نور، ولی فقیه به نظر خلائق نورانی بیاید (موضوع نور‌پردازی با توجیه نیاز عکاسان به نور داخلی در رسانه‌های نزدیک به حکومت تایید شده است).