حق مسلم ما

دی ۲۵، ۱۳۸۹

رهبر من آن جوان سبزی فروشی است که یک دیکتاتور را به زیر کشید

من سبزم , من عضو جنبش سبزایرانم
رهبر من آن جوان تحصیلکرده تونسی است که با شجاعت و شهامت به 23 سال دیکتاتوری ذین العابدین بن علی خاتمه داد
من سبزم و دنبال رهبر نمی گردم
من میتوانم چون میخواهم
جان من برای ایران بیشتر از جان محمد البوعزیزی برای تونس ارزش ندارد
سید علی ایران از بن علی تونس ضعیف تر است

سید علی و بن علی هر دو برادران هم اند
هر دو دیکتاتورند
هر دو فاسد و متجاوز و دزد هستند
من می توانم , من میخواهم , چون سبزم
من خودم رهبرم و رهبر نمی خواهم چون محمد البوعزیزی
رهبر بود و رهبر نمی خواست
من اگر بنشینم , تو اگر بنشینی
سید علی می ایستدبرخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ

ارسال به آزادگی