حق مسلم ما

آذر ۰۶، ۱۳۸۹

کاهش صد درصدی بلایای طبیعی در حکومت اسلامی