حق مسلم ما

آبان ۲۴، ۱۳۸۹

خدا میداند پول بیت المال با کدام چمدان از کشور خارج میشود


افشین قطبی در دومین جلسه کمیته انضباطی با موضوع بررسی مساله پیش آمده در مورد مالیات وی نیز غایب بود. این جلسه که با حضور محمد رسایی، مشاور اجرایی و مصطفی شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس برگزار شد، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدارکی را ارائه داد که حاکی از اطلاع سرمربی تیم ملی از برگزاری دو جلسه اخیر کمیته انضباطی بود. اما قطبی و حتی نماینده حقوقی وی ترجیح دادند که در این بررسی که به درخواست سازمان تربیت بدنی برای روشن شدن مساله مالیاتی افشین قطبی انجام شد، شرکت نکنند.

باشگاه پرسپولیس نیز لایحه خود را در این باره به کمیته انضباطی ارائه داده است. مصطفی شکری در مورد این لایحه گفت: "مبلغ جریمه مالیاتی افشین قطبی در سال مورد نظر 40 میلیون تومان بوده است که باز می‌گردد به همه فعالیت‌های مالی قطبی در دوره مورد نظر."

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس افزود: " تنها بخشی از فعالیت‌های مالی قطبی مربوط به باشگاه پرسپولیس می‌شود. باشگاه پرسپولیس نیز براساس تعهدات قانونی خود نسبت به کسر پنج درصد مبالغ پرداختی به وی اقدام کرده است که این عدد با توجه به پرداخت 900 میلیونی پرسپولیس بسیار کمتر بوده است."

ظاهرا همه منتخبین رهبری مانند خود او نقدا پول را رد و بدل میکنند . به همین میگن کشور امام زمان !